Nies program da tscheiver:


09. fevrer 2019 - tscheiver Sumvitg

23. fevrer 2019 - tscheiver Trun

28. fevrer 2019 - gievgia grassa cun til matutin a Segnas,
silsuenter tscheiver a Sedrun.

01. mars 2019 - concert da plaz a Mustér.

02. mars 2019 - tscheiver a Mustér cun til e sera da divertiment.

04. mars 2019 - til d'affons a Mustér e differentas producziuns el vitg,
silsuenter dertgira nauscha.

09. e 10. mars 2019 - tscheiver a Winterthur.